Forudsætninger

Når man investerer i vindmøller, har man ikke indflydelse på efterspørgslen og omsætteligheden. Til gengæld sikrer det enkelte lands lovgivning, at man er bekendt med afregnings-prisen pr. produceret enhed flere år frem i tiden og hvis man investerer i tyske møller er man garanteret el afregning i 20 år. Wind 2energy vurderer grundigt alle projekternes forud-sætninger men vi tilråder alle investore at søge egne rådgivere om råd og vejledning.

Risiko

De eneste risiko ved investering i vindmøller i Europa, og andre steder, er – ifølge Wind 2energy vinden og rente-udviklingen.

Finansiering

Mange af de eksisterende vindmølleparker i Europa er fra starten finansieret af banker, hvor finansieringen alene er baseret på sikkerhed i vindmøllerne og de genererede ind-tægter. Det tager Wind 2energy som et udtryk for, at banker har tillid til investering i vindmøller.

Service- og vedligehold

For de fleste vindmøller foreligger der en længerevarende aftale med vindmølleproducenterne om en fuldservice og vedligeholdelspakke. Hvor alle reperationer og reservedele er includeret. I denne servicepakke er inholdt en 97% rådig-hedsgaranti fra vindmølleproducenterne. For denne aftale betales en fast pris pr. produceret kwh.

Drift

En vindmøllepark kan sammenlignes med en driftsvirk-somhed, hvor der skal være dagligt tilsyn med aktiviteter. Det sker typisk ved, at der indgås aftaler med lokale virk-somheder, der står for den tekniske kommercielle og drift-mæssige ledelse.

Forsikring

For at reducere risikoen ved investeringen yderligere, bliver der tegnet en kaskoforsikring der dækker alt lige fra ansvar, hærværk og til drifttab.